Afrikaberriak

Legezko oharra

Legezkooharra

"www.afrikaberriak.com" izeneko web-aren eta bertanagertzendirenelementuguztienjabetzaintelektualareneskubideakAfric’Forumizenekoelkarteadauzka.

Afric’ForumElkarteakbereburuariaitortzen dio, edozeinunean eta aurretiazohartarazigabe, web-eandagoeninformazioaedoharenkonfiguraziozeinitxurarenaldaketak eta eguneraketakegitekoahalmena.

Bai web-erakosarrera, baibertandagoeninformazioarenerabilera, erabiltzailearenardurakoakizangodira. Aipatutakosartzeakedoinformazioerabilerak sor dezakeenondorioedokalteareninguruan, Afric’ForumElkarteakez du inolakoerantzukizunikizango, bereeskumenenerabilerazehatzetanjarraitubehardituenlegezkoxedapenakezartzearenondorioakdirenegintzaguztietan izan ezik.

Afric’ForumElkarteakez du beregainhartzen web-eanaipatzendirenhirugarrenekinegindakoestekadurenkonexioedoedukietatik sor daitekeeninolakoerantzukizunik.

Web honekdueninformazioabaimenikgabeerabiltzeak eta baita ere Afric’ForumElkartearenjabegointelektual eta industrialareneskubideetansorturikokalte eta galerek, legezdagozkionegintzakerabiltzekobideaemangodiote eta, hórrela badagokio, horren ondoriozdirenerantzukizunetara.

Pribatutasuna

Interesatuakematendituendatuak, bakarbakarrikerabilikodiradagokionprozeduraedoegintzanaurreikusitakohelburuetarako.

Datuhauekezdiraizango, inolaz ere, tratamenduedohirugarrenbatilagatzekoxede, doakionarenzalantzarikgabekobaimenarekinedoDatuPertsonalenBabeserakoabenduaren 13ko 15/1999 Legearen 6.2 eta 11.2 artikuluetan (1999ko abenduaren 14ko 298 zk.koEAOa) ezarritakoarijarraituzezbada.

Aipatutako 15/1999 LegeOrganikoarenarabera, datu-lagatzaileakedozeinmomentuanizangoditusarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritzaeskubideak, arauzezartzendenarijarraituz.